Bespaar je erfgenamen de kost van successierechten

Een overlijdensdekking beschermt u tegen de impact van de erfbelasting.

De laatste tijd staan we wat vaker stil bij de vraag hoe we elkaar best kunnen beschermen. Deze vraag is niet alleen relevant op vlak van gezondheid, maar ook op financieel vlak. Zelfs zonder deze pandemie zou u zichzelf de vraag moeten stellen: wat als ik er niet meer ben? Hoe bied ik mijn gezin of partner de beste financiële bescherming als ik er niet meer ben?

Hoe werkt het?

  • Uw erfgenamen nemen een overlijdensverzekering met u als verzekerde en met zichzelf als begunstigden bij overlijden.

  • Het verzekerde bedrag is gebaseerd op de geschatte erfbelasting over de waarde van de nalatenschap op het ogenblik van het afsluiten van de verzekering.

  • Bij overlijden van de verzekerde krijgen zijn/haar erfgenamen het verzekerde bedrag uitbetaald, waarmee ze dan de erfbelasting kunnen betalen.

Hoeveel bedraagt jouw erfbelasting?

  • Voor de nalatenschap van een Belgisch rijksinwoner, wordt de erfbelasting berekend op de waarde van alle roerende goederen en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was.

  • De Belgische erfbelasting wordt berekend volgens verschillende tarieven die afhankelijk zijn van de graad van uw verwantschap met de overledene en de omvang van de nalatenschap. In bepaalde gevallen zijn verminderingen/vrijstellingen van de erfbelasting mogelijk.

  • In de rechte lijn en tussen partners worden de tarieven in Vlaanderen berekend per erfgenaam én afzonderlijk op het roerende gedeelte en op het onroerende gedeelte.

  • Erfenissen in rechte lijn en tussen partners worden in Vlaanderen aan het laagste tarief belast: de schijf van 0 Eur t.e.m. 50.000 Eur aan 3%, de schijf van 50.000 Eur t.e.m. 250.000 Eur aan 9%, de schijf vanaf 250.000 Eur aan 27%.