Vermogensplanning
voor topsporters

Het voordeel van vermogensbeheer op uw maat, gekoppeld aan het gunstige fiscale kader van een levensverzekering.

Fonds dédiés worden exclusief en specifiek opgericht op maat van vermogende particulieren of burgerlijke maatschappen. In deze unieke formule kiezen onze cliënten voor discretionair vermogensbeheer bij een “private bank” of vermogensbeheerder naar keuze.

De belangrijkste troeven

 • Een aantrekkelijke fiscaliteit

  • Slechts 2% premietaks over het geïnvesteerde bedrag.
  • Geen beurstaks van 1,32%, noch roerende voorheffing van 30%.
 • Een flexibele successieplanning

  • Een ‘fonds dédié’ kan u zien als een belegging waaraan u een verzekering koppelt. Zo bepaalt u wie de verzekerde en wie de begunstigde(n) bij leven of overlijden is. Het contract is als het ware een “mini-testament”, dat u kan aanpassen in functie van uw levensevolutie of familiale omstandigheden.
  • Indien u denkt een schenking uit voeren, kan het contract een ideaal instrument zijn om de modaliteiten van de schenking te waarborgen, om een zekere controle te behouden en om u voldoende financiële zekerheid te garanderen.
  • Het contract kan ook met twee verzekeringsnemers en/of verzekerden worden opgemaakt. Dit geeft mogelijkheden tot verschillende patrimoniale planningen (bijvoorbeeld een uitkering van de polis na het tweede overlijden).
 • Totale liquiditeit: je kan altijd aan je geld

  • U kunt steeds over uw geld beschikken.
  • Geen/beperkte uitstapkosten tijdens de eerste 5 jaren.
 • Een mogelijk hefboomeffect via een krediet?

  • Uw contract kan ook dienen als waarborg voor een krediet. Dat maakt de belegging uiterst liquide.
  • Veelal kan een hefboomeffect gegenereerd worden indien het rendement van de investering hoger is dan de aangerekende debetrente over een bancaire kredietlijn.
 • Kapitaalgarantie is mogelijk

  • Sommige verzekeraars bieden tegen betaling een kapitaalgarantie bij overlijden.

Beheerders